over ons

Miscanthus-Agri richt zich op ketensamenwerkingen in vezelteelten, met name miscanthus. Bij een keten zijn alle schakels van essentieel belang. Elke partij in deze keten, van agrariër tot aan bouwbedrijf of van agrariër tot meubelfabrikant draagt zijn steentje bij aan een betere, schonere en mooiere toekomst. Miscanthus-Agri creëert met alle partijen in de keten samenwerkingen. Een keten bestaat in hoofdlijnen uit een aantal partijen c.q. schakels die de volgende expertises hebben: de teelt van miscanthus, het verwerken tot de juiste halffabricaat, het opzetten van de juiste logistieke keten, het bewerken tot het benodigde halffabricaat en de productie van het eindproduct.

Wat doen we als Miscanthus-Agri?

Miscantus Agri richt zich op een aantal aspecten;

Miscanthus-Agri wil grondgebruik verduurzamen en landbezitters kansen bieden door ze een duurzame grondstof te telen voor de (Europese) maakindustrie. Zo kunnen bedrijven duurzamer produceren en kan er duurzamer geconsumeerd worden. Het grote verschil met veel gangbare teelten en de gangbare landbouw is dat wij streven naar een maximale CO2 reductie en CO2 vastlegging.

Eigen uitgangsmateriaal & aanplanten

Miscanthus-Agri beschikt over haar eigen uitgangsmateriaal in de vorm van rhizomen en kweekplanten. Dit uitgangsmateriaal is in eerste aanleg bestemd voor aanplant in Nederland, België en Duitsland. Voor deze rassen is Miscanthus-Agri samenwerkingen aangegaan met toeleveranciers. Miscanthus-Agri voorziet in het juiste materiaal om efficiënt Miscanthus aan te planten en zorg te dragen voor de juiste gewasverzorging, teeltbegeleiding en advisering.

Bewerkingstechnieken

Miscanthus-Agri kan de grondstof dusdanig bewerken en verwerken dat de verwerkende industrie deze kan opnemen in haar productie proces of in de verdere be- en verwerking daarvan. De grondstof kunnen we hakselen, zeven, scheiden, stof afzuigen en malen. In verschillende fracties kan het uitgeleverd worden. We zijn er van overtuigd dat onderdeel zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen.